Emergency Academy 2.0 (2022-2024)

Emergency Academy 2.0 (2022-2024) Members

Cheryl Charli – Singapore

Chng Yi Kai – Singapore

Chu Xia – Nanjing

Du Han – Paris

Elsie Wang – Tianjin

Eve Tan – Singapore

Hui Chen – London

Huong Dang – Hoian

Jiang Sida – Guangzhou

Kwek Yi Qing Sonia – Singapore

Laurent Hou – Paris

Lim Ci Xuan – Singapore 

Lim Jue Hao Isaac – Singapore

Lin Yu-Yuan – Taipei

Pat Toh – Singapore

Pow Jun Kai – Singapore

Rachel Nip Oi Ting – Singapore

Shirley Huang Qianping – Hefei

Sim Yan Ying “YY” – Singapore

Suzann Ross – Singapore

Yunshan Feng – Guangzhou

Zhang Jingcheng – Shanghai

Zhao Jiancheng – Tengchong

Zhui Ning Chang – Johor Bahru

Research Topics

Vision and Mission

Structure and Planning

Proposal

Budgeting

Management

Marketing and Branding

Resources

Government Funding

Non-government Funding

Legal and Financial

Platforms and Network

Collaboration and Exchange

Learning and Training

Methodology

Applied Research

Documentation

Cultural Critique

Cultural Policy